Điều khoản

CÁM ƠN BẠN ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MIỄN PHÍ CỦA CHÚNG TÔI & ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA HOW.VNChào mừng bạn đến với HOWI. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA HOW.VN


Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.


Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.Sử dụng Dịch vụ của chúng tôiBạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu và tái xuất khẩu. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lôgô nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của TC Viet Nam. Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét nội dung, do vậy bạn đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.Một số các Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên các thiết bị di động. Không sử dụng các Dịch vụ đó theo cách khiến bạn bị mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ các luật về an toàn hoặc giao thông.II. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA HOW.VNBạn có thể cần có Tài khoản HOW để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tạo Tài khoản HOW của riêng mình hoặc Tài khoản HOW của bạn có thể được chỉ định cho bạn bởi quản trị viên, chẳng hạn như công ty quảng cáo, tuyển dụng hoặc tổ chức giáo dục của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Tài khoản HOW được chỉ định cho bạn bởi quản trị viên, các điều khoản khác hoặc bổ sung có thể được áp dụng và quản trị viên của bạn có thể truy cập hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn.Để bảo vệ Tài khoản HOW của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản HOW của bạn. Cố gắng không sử dụng lại mật khẩu Tài khoản HOW của bạn trên các ứng dụng của bên thứ ba. Nếu bạn biết được bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc Tài khoản HOW của mình, hãy làm theo các hướng dẫn sau.Bảo vệ sự riêng tư và bản quyềnChính sách của HOW về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng HOW có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.Chúng tôi phúc đáp các thông báo cáo buộc về vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của người tái phạm theo quy trình nêu trong Luật bản quyền kỹ thuật số của Việt Nam cũng như theo Luật về bản quyền Quốc Tế.Chúng tôi cung cấp thông tin giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý các sở hữu trí tuệ của họ trên mạng. Nếu bạn cho rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể tìm thông tin về cách gửi thông báo và chính sách của HOW về việc phúc đáp thông báo tại Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.Nội dung của bạn trong Dịch vụ của chúng tôiMột số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.Khi bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho HOW (và những người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép toàn cầu để sử dụng, làm trang chủ, lưu trữ, nhân bản, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như những tác phẩm có nguồn gốc từ bản dịch, phóng tác hoặc những thay đổi khác mà chúng tôi thực hiện để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với Dịch vụ của chúng tôi), truyền đạt, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Những quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm phục vụ các mục đích có giới hạn như điều hành, quảng bá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển những dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả nếu trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: đối với một bản danh sách doanh nghiệp mà bạn đã thêm vào HOW.VN ). Một số Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn những cách để truy cập và xóa nội dung đã được cung cấp cho Dịch vụ đó. Ngoài ra, trong một số Dịch vụ của chúng tôi, có những điều khoản hoặc cài đặt thu hẹp phạm vi sử dụng nội dung đã được gửi trong những Dịch vụ đó. Đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi giấy phép này cho bất kỳ nội dung nào bạn gửi đến Dịch vụ của chúng tôi.Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.Nếu bạn có Tài khoản HOW, chúng tôi có thể hiển thị tên Profile (tên hiển thị), ảnh Profile (ảnh hiển thị) của bạn và các hành động bạn thực hiện trên HOW hoặc trên các ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Tài khoản HOW của bạn (chẳng hạn như các mạng xã hội, Google, Facebook, các bài đánh giá bạn viết và những nhận xét bạn đăng) trong các Dịch vụ của chúng tôi, kể cả hiển thị trong các quảng cáo và trong các bối cảnh thương mại khác. Chúng tôi sẽ tôn trọng các lựa chọn của bạn đưa ra để giới hạn các cài đặt về mức độ hiển thị hoặc chia sẻ trong Tài khoản HOW của bạn. Ví dụ: bạn có thể chọn các cài đặt sao cho tên và ảnh của bạn không xuất hiện trong một quảng cáo nào đó.Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách HOW sử dụng và lưu trữ nội dung trong chính sách về sự riêng tư hoặc các điều khoản bổ sung dành cho Dịch vụ cụ thể. Nếu bạn gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.Về Phần mềm trong Dịch vụ của chúng tôiKhi một Dịch vụ nào đó cần có yêu cầu hoặc có bao gồm phần mềm có thể tải xuống, thì phần mềm này có thể cập nhật tự động trên thiết bị của bạn ngay khi có sẵn một phiên bản hoặc tính năng mới. Một số Dịch vụ có thể cho phép bạn điều chỉnh cài đặt cập nhật tự động của bạn.HOW cấp cho bạn giấy phép cá nhân, sử dụng toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm mà HOW cung cấp cho bạn như là một phần của Dịch vụ. Giấy phép này chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và hưởng các lợi ích của Dịch vụ mà HOW cung cấp theo cách thức được những điều khoản này cho phép. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần mềm có trong Dịch vụ đó. Bạn cũng không được phép thiết kế kỹ thuật ngược hoặc tìm cách trích xuất mã nguồn của phần mềm đó, ngoại trừ trường hợp luật pháp có cấm các hạn chế này hoặc bạn đã được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.Phần mềm nguồn mở có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi. Một số phần mềm mà Dịch vụ của chúng tôi có sử dụng có thể được cung cấp theo giấy phép nguồn mở mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn. Giấy phép nguồn mở có thể có những điều khoản thay thế một cách rõ ràng một số các điều khoản này.Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôiChúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. HOW cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng nhưng khi chúng tôi ngừng một Dịch vụ nào đó của bạn, chúng tôi sẽ không cần phải thông báo trước.Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôiChúng tôi cung cấp các Dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích khi sử dụng các Dịch vụ này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC NÊU RÕ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG, CẢ HOW LẪN CÁC NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ PHÂN PHỐI, SẢN PHẨM, THÔNG TIN CỦA HOW ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ HỨA HẸN CỤ THỂ NÀO VỀ DỊCH VỤ. VÍ DỤ: CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT NÀO VỀ NỘI DUNG TRONG CÁC DỊCH VỤ, CHỨC NĂNG CỤ THỂ CỦA CÁC DỊCH VỤ HOẶC MỨC ĐỘ TIN CẬY, SỰ SẴN CÓ HOẶC KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN CỦA CÁC DỊCH VỤ ĐÓ. CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ THEO “HIỆN TRẠNG”.MỘT SỐ LÃNH THỔ HOẶC KHU VỰC CÓ THẨM QUYỂN TÀI PHÁN CÓ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CÁC BẢO ĐẢM NHẤT ĐỊNH, CHẲNG HẠN NHƯ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG XÂM PHẠM. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ TẤT CẢ BẢO ĐẢM.Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của chúng tôiHOW VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CŨNG NHƯ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA HOW SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KHOẢN LỢI NHUẬN, DOANH THU HOẶC DỮ LIỆU BỊ MẤT MÁT, THIỆT HẠI TÀI CHÍNH HOẶC CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, DO BỊ XỬ PHẠT ĐỂ LÀM GƯƠNG HOẶC BỊ TRỪNG PHẠT.TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA HOW VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CŨNG NHƯ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA HOW ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KỂ CẢ ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH NÀO, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ (HOẶC, THEO SỰ LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TÔI, CUNG CẤP LẠI DỊCH VỤ CHO BẠN).TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HOW VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP CŨNG NHƯ CÁC NHÀ PHÂN PHỐI CỦA HOW SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI NÀO KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC MỘT CÁCH HỢP LÝ.TRONG MỘT VÀI VIDEO, CLIP HAY SLIDE DO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN TỪ NHIỀU NGUỒN VÀ BIÊN TẬP LẠI THÀNH NHỮNG VIDEO, CLIP VÀ SLIDE NHẰM MỤC ĐÍCH GIỚI THIỆU THÔNG TIN 2 CHIỀU CHO NGƯỜI XE CŨNG NHƯ NHÀ SẢN XUẤT. NHỮNG THÔNG TIN NÀY CHÚNG TÔI SẼ GỬI THƯ, EMAIL HOẶC GỌI ĐIỆN THOẠI TỚI CÁC BẠN ĐỂ HỎI CÓ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG ĐỒNG Ý CHO CHÚNG TÔI ĐĂNG TRÊN HOW.VN HAY NHỮNG KÊNH LIÊN KẾT HOẶC KÊNH THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TC VIETNAM CO.,LTD. NẾU CÁC BẠN KHÔNG TRẢ LỜI BẰNG THƯ, EMAIL HOẶC GỌI ĐIỆN THOẠI CHO CHÚNG TÔI THÌ MẶC NHIÊN CÂU TRẢ LỜI LÀ ĐỒNG Ý CHO CHÚNG TÔI ĐĂNG LÊN HOW.VN VÀ NHỮNG KÊNH LIÊN KẾT HOẶC KÊNH THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA TC VIETNAM CO.,LTD.MỖI VIDEO, CLIP HAY SLIDE CÁC BẠN ĐĂNG LÊN HOW.VN KHÔNG NÊN CHÈN QUẢNG CÁO. NẾU CÓ QUẢNG CÁO CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN KHÔNG ĐĂNG LÊN HOW.VN .Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho doanh nghiệpNếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó chấp nhận các điều khoản này. Doanh nghiệp đó sẽ bồi hoàn và giữ cho HOW cũng như các công ty liên kết, cán bộ, người đại diện và nhân viên của HOW không bị tổn hại đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng nào nảy sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm cả bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.Về các Điều khoản nàyChúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực kể từ ngày thay đổi đó được đăng thông báo. Những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa HOW và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.Mọi tranh chấp phát sinh được áp dụng đối với các điều khoản theo Luật pháp của Việt Nam. Tất cả khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc Dịch vụ sẽ được đưa ra tố tụng duy nhất tại Tòa Án Kinh Tế và bạn cũng như HOW đồng ý với quyết định của tòa án đó đối với mình.III. ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT CỦA HOW.VN.Bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau – để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để giao tiếp với người khác hoặc để tạo nội dung mới. Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, ví dụ như bằng cách tạo tài khoản HOW, chúng tôi có thể làm cho các dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa – để hiển thị cho bạn nhiều kết quả tìm kiếm và quảng cáo liên quan hơn, để giúp bạn kết nối với mọi người hoặc để làm cho việc chia sẻ với người khác trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn biết rõ cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giải thích:• Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.• Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.• Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.Chúng tôi cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể được. Tuy nhiên, nếu bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP, thẻ pixel và trình duyệt, thì hãy đọc về các thuật ngữ chính này trước. Sự riêng tư của bạn quan trọng đối với HOW. Vì vậy, cho dù bạn là người mới sử dụng HOW hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu cách thực hành của chúng tôi – và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham khảo trang này.Thông tin chúng tôi thu thậpChúng tôi thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng – từ việc tìm hiểu nhưng thông tin cơ bản như ngôn ngữ mà bạn nói cho đến những thông tin phức tạp hơn như những quảng cáo mà bạn thấy hữu ích nhất hoặc những người quan trọng nhất với bạn trên mạng.Chúng tôi thu thập thông tin bằng hai cách:• Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: nhiều dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký tài khoản HOW. Khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn muốn khai thác tối ưu các tính năng chia sẻ mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn tạo Tiểu sử trên HOW hiển thị công khai, tiểu sử này có thể bao gồm tên và ảnh của bạn.• Thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng các dịch vụ đó, như thời điểm bạn truy cập trang web sử dụng dịch vụ quảng cáo của chúng tôi hoặc bạn xem và tương tác với quảng cáo và nội dung của chúng tôi. Thông tin này bao gồm:- Thông tin thiết bịChúng tôi có thể thu thập thông tin theo từng thiết bị (chẳng hạn như kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, số nhận dạng duy nhất của thiết bị và thông tin mạng di động bao gồm cả số điện thoại). HOW có thể liên kết số nhận dạng thiết bị hoặc số điện thoại với tài khoản HOW của bạn.- Thông tin nhật kýKhi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc xem nội dung do HOW cung cấp, chúng tôi có thể tự động thu thập và lưu trữ các thông tin nhất định trong nhật ký máy chủ. Thông tin này có thể bao gồm:Các chi tiết về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm của bạn.Thông tin nhật ký hệ thống (laptop, mobile, website, Email nội bộ…) của bạn, số lần ra vào, số chuyển tiếp, thời gian và ngày vào, thông tin định tuyến SMS và loại thiết bị vào.Địa chỉ giao thức Internet.Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản HOW của bạn.Thông tin vị tríKhi bạn sử dụng dịch vụ có xác định vị trí của HOW, chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực của bạn, như tín hiệu GPS đã gửi từ thiết bị di động. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để xác định vị trí như dữ liệu cảm biến từ thiết bị của bạn, dữ liệu này có thể cung cấp thông tin chẳng hạn như về điểm truy cập Wi-Fi gần đó và tháp phát sóng điện thoại di động.- Số ứng dụng duy nhấtCác dịch vụ nhất định bao gồm số ứng dụng duy nhất. Số này và thông tin về cài đặt của bạn (ví dụ: loại hệ điều hành và số phiên bản ứng dụng) có thể được gửi tới HOW khi bạn cài đặt hoặc gỡ cài đặt dịch vụ đó hoặc khi dịch vụ đó định kỳ liên hệ với máy chủ của chúng tôi, chẳng hạn như để lấy bản cập nhật tự động.- Lưu trữ cục bộChúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) cục bộ trên thiết bị của bạn sử dụng các cơ chế như bộ nhớ web của trình duyệt (bao gồm HTML 5) và bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng.- Cookie và ký hiệu nhận dạng ẩn danhChúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập dịch vụ của HOW và việc này có thể bao gồm gửi một hoặc nhiều cookie hoặc số nhận dạng ẩn danh tới thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie và số nhận dạng ẩn danh khi bạn tương tác với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho đối tác của mình, chẳng hạn như dịch vụ quảng cáo hoặc các tính năng của HOW có thể xuất hiện trên các trang web khác.Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập đượcChúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ, nhằm phát triển các dịch vụ mới và nhằm bảo vệ HOW và người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm và quảng cáo liên quan hơn.Chúng tôi có thể sử dụng tên bạn cung cấp cho Tiểu sử trên HOW và TC Viet Nam của bạn trong tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp mà cần phải có Tài khoản HOW và TC Viet Nam. Ngoài ra, chúng tôi có thể thay thế các tên trước đây được liên kết với Tài khoản HOW và TC Viet Nam của bạn để bạn được giới thiệu nhất quán trong tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Nếu những người dùng khác đã có email của bạn hoặc thông tin khác để nhận dạng bạn, chúng tôi có thể hiển thị cho họ thông tin được hiển thị công khai về Tiểu sử trên HOW của bạn, chẳng hạn như tên và ảnh của bạn.Khi bạn liên hệ với HOW, chúng tôi có thể lập hồ sơ lưu về những nội dung liên lạc của bạn nhằm giúp giải quyết bất cứ các vấn đề nào bạn có thể gặp phải. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn biết về dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới.Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác như thẻ pixel nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và chất lượng chung của các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: bằng cách lưu tùy chọn ngôn ngữ của bạn, chúng tôi có thể hiển thị dịch vụ của mình ở ngôn ngữ bạn muốn. Khi hiển thị cho bạn các quảng cáo liên quan, chúng tôi sẽ không kết hợp cookie hoặc số nhận dạng ẩn danh với các danh mục nhạy cảm, như các danh mục dựa trên chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân từ một dịch vụ với những thông tin chẳng hạn như từ các dịch vụ khác của TC Viet Nam, bao gồm cả thông tin cá nhân – để giúp bạn chia sẻ mọi điều với những người bạn biết dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ kết hợp thông tin cookie DoubleClick với thông tin nhận dạng cá nhân trừ khi chúng tôi có sự đồng ý từ phía bạn.Chúng tôi sẽ đề nghị bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong Chính sách về sự riêng tư này.HOW xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của chúng tôi ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ đặt ngoài Việt Nam.Tính minh bạch và sự lựa chọnMọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của chúng tôi là phải rõ ràng về những thông tin chúng tôi thu thập để bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Ví dụ: bạn có thể:• Xem xét và kiểm soát các loại thông tin nhất định gắn với Tài khoản HOW của bạn bằng cách sử dụng trên HOW.• Xem và chỉnh sửa các tùy chọn của bạn về các quảng cáo được hiển thị với bạn trên HOW và trên web, chẳng hạn như loại danh mục nào có thể thu hút bạn, sử dụng Cài đặt quảng cáo. Bạn cũng có thể chọn không sử dụng các dịch vụ quảng cáo nhất định của HOW.• Sử dụng trình chỉnh sửa của chúng tôi để xem và điều chỉnh cách thức Tiểu sử trên HOW của bạn hiển thị đối với những người cụ thể.• Kiểm soát những người mà bạn chia sẻ thông tin.• Lấy thông tin từ nhiều dịch vụ của chúng tôi.Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của bạn chặn tất cả cookie, kể cả cookie được liên kết với các dịch vụ của chúng tôi hoặc để cho biết thời điểm cookie đang được chúng tôi đặt. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải ghi nhớ là nhiều dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu cookie của bạn bị tắt. Ví dụ: chúng tôi có thể không nhớ tùy chọn ngôn ngữ của bạn.Thông tin bạn chia sẻNhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với những người khác. Hãy nhớ rằng khi bạn chia sẻ thông tin công khai, những thông tin này có thể được lập chỉ mục bởi công cụ tìm kiếm, kể cả HOW. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn các tùy chọn khác nhau về chia sẻ và xóa nội dung của bạn.Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạnBất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật (ví dụ: phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi cơ bản cách thực hành hiện tại), gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên hệ thống sao lưu).Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi bạn xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.Thông tin chúng tôi chia sẻChúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với Nhân viên Quản trị Web, công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài HOW trong lĩnh vực Giáo dục, Tuyển Dụng và Quảng Cáo.Nếu Tài khoản HOW của bạn được Nhân viên Quản trị Web quản lý cho bạn thì Nhân viên Quản trị Web và người bán lại của bạn cung cấp hỗ trợ người dùng cho tổ chức của bạn sẽ có quyền truy cập vào thông tin Tài khoản HOW của bạn (bao gồm cả địa chỉ email và dữ liệu khác của bạn). Nhân viên Quản trị Web của bạn có thể:- Xem thống kê về tài khoản của bạn như thống kê về các ứng dụng bạn cài đặt.- Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn.- Tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn.- Truy cập hoặc giữ lại thông tin được lưu trữ trong tài khoản của bạn.- Nhận thông tin tài khoản của bạn nhằm đáp ứng luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.- Hạn chế khả năng xóa hoặc chỉnh sửa thông tin hoặc các cài đặt về sự riêng tư của bạn.Vui lòng tham khảo chính sách của Nhân viên Quản trị Web của bạn về sự riêng tư để biết thêm thông tin.• Để xử lý bên ngoàiChúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các chi nhánh của mình hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.• Vì lý do pháp lýChúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài HOW nếu chúng tôi tin một cách chính xác rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:- Đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.- Thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.- Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.- Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của HOW, người dùng của HOW hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân tổng hợp một cách công khai và với các đối tác của mình – như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web được liên kết. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin công khai để hiển thị xu hướng về việc sử dụng chung dịch vụ của chúng tôi.Nếu HOW tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư.An ninh thông tinChúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ HOW và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:- Chúng tôi có sử dụng SSL để mã hóa nhiều dịch vụ của mình.• Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quy trình xác minh hai bước khi bạn truy cập Tài khoản HOW và tính năng Duyệt web an toàn trong HOW.• Chúng tôi xem xét cách thực hành thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.• Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của HOW truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.Thời điểm áp dụng Chính sách bảo mật nàyChính sách của chúng tôi về sự riêng tư áp dụng cho tất cả các dịch vụ do HOW, TC Việt Nam và các công ty liên kết của TC Việt Nam cung cấp, kể cả các dịch vụ được cung cấp trên các trang web khác (như dịch vụ quảng cáo của chúng tôi), nhưng không bao gồm các dịch vụ có chính sách riêng về sự riêng tư mà không đưa vào Chính sách về sự riêng tư này.Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không áp dụng cho các dịch vụ do các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm, các trang web có thể bao gồm các dịch vụ của HOW hoặc các trang web khác được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi. Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không bao gồm cách thực hành về thông tin của các công ty và tổ chức khác có quảng cáo dịch vụ của chúng tôi và họ có thể sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác để phân phối và cung cấp quảng cáo liên quan.Áp dụng chính sách bảo mật ngay khi bạn vào trang web HOW.VN.Sự tuân thủ và hợp tác với các cơ quan quản lýChúng tôi thường xuyên đánh giá sự tuân thủ của chúng tôi đối với Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư. Chúng tôi cũng tuân thủ một số các khuôn khổ tự quy định. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ liên hệ với người đưa ra khiếu nại để tìm hiểu. Chúng tôi hợp tác với cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ các khiếu nại nào về việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết trực tiếp được với người dùng của mình.Các thay đổiChính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang HOW này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.Công nghệ và nguyên tắcTại HOW, chúng tôi theo đuổi những ý tưởng và sản phẩm vượt khỏi các giới hạn công nghệ hiện có. Với tư cách là một công ty hành động có trách nhiệm, chúng tôi nỗ lực làm việc để đảm bảo rằng mọi sự đổi mới đều cân bằng với mức riêng tư và bảo mật thích hợp dành cho người dùng. Nguyên tắc bảo mật của chúng tôi giúp chỉ đạo các quyết định mà chúng tôi thực hiện tại mọi cấp trong công ty, vì vậy chúng tôi có thể giúp bảo vệ cũng như trao quyền cho người dùng trong khi vẫn hoàn thành sứ mệnh hiện nay của mình là sắp xếp thông tin của thế giới.NGUYÊN TẮC BẢO MẬT1. Sử dụng thông tin để cung cấp cho người dùng của chúng tôi các sản phẩm và dịch vụ có giá trị.“Cung cấp Kênh Giáo dục hàng đầu cho người dùng” là nguyên lý đầu tiên trong triết lý của HOW. Khi người dùng chia sẻ thông tin với chúng tôi, điều đó cho phép chúng tôi xây dựng các dịch vụ và sản phẩm có giá trị đối với họ. Chúng tôi cho rằng việc tập trung vào người dùng giúp thúc đẩy cả sản phẩm lẫn các tính năng nâng cao bảo mật, tạo đà cho sự đổi mới và tạo dựng được một số lượng người dùng trực tuyến trung thành.2. Phát triển các sản phẩm phản ánh các thực tiễn và tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt.Tham vọng của chúng tôi là luôn dẫn đầu về kênh Giáo dục bằng video, bằng clip và Audio, bao gồm cả việc phát triển các công cụ giúp người dùng quản lý thông tin cá nhân của họ theo cách thức đơn giản, dễ hiểu mà không làm giảm đi giá trị trải nghiệm của người dùng. Chúng tôi tuân thủ các luật bảo mật và ngoài ra, nỗ lực làm việc nội bộ và với những người làm luật cũng như các đối tác trong ngành để phát triển và thực hiện các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt.Chúng tôi cũng có trên các mạng xã hội, Facebook, Google+ nhằm giúp dễ dàng chia sẻ những thứ khác nhau với những người khác nhau. Vì vậy, bạn có thể có thêm bạn bè, gia đình và ông chủ trong tương lai của bạn vào một vòng kết nối hoàn toàn riêng – giống như trong đời thực.3. Đảm bảo việc thu thập thông tin cá nhân minh bạch.Chúng tôi cố gắng hiển thị cho người dùng thông tin cần thiết để tuỳ chỉnh các dịch vụ của chúng tôi. Trong những trường hợp thích hợp, chúng tôi sẽ cố gắng minh bạch về thông tin chúng tôi có về từng cá nhân người dùng cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ của mình.Trang tổng quan của HOW giúp trả lời câu hỏi “HOW biết thông tin gì về tôi?” Trang tổng quan hiển thị cho bạn thông tin được lưu trữ trong Tài khoản HOW của bạn như hình ảnh đã tải lên của bạn và cho phép bạn thay đổi cài đặt bảo mật của mình cho nhiều sản phẩm HOW từ một vị trí trung tâm.4. Cung cấp cho người dùng những lựa chọn ý nghĩa để bảo vệ quyền riêng tư của họ.Mọi người có những mối quan tâm và nhu cầu về bảo mật khác nhau. Để phục vụ tốt nhất toàn bộ người dùng, HOW cố gắng cung cấp cho họ các lựa chọn ý nghĩa và chi tiết về việc sử dụng thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi cho rằng thông tin cá nhân không nên được giữ riêng và chúng tôi cam kết xây dựng các sản phẩm cho phép người dùng xuất thông tin cá nhân của họ sang các dịch vụ khác. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của người dùng.Với các công cụ bảo mật của chúng tôi, bạn có thể mã hóa lưu lượng tìm kiếm giữa máy tính của bạn và HOW, duyệt web ở chế độ riêng tư, xóa lịch sử tìm kiếm, di chuyển dữ liệu khỏi các sản phẩm của HOW một cách dễ dàng với nỗ lực Giải phóng dữ liệu của chúng tôi và nhiều thứ khác.5. Là người quản lý có trách nhiệm với thông tin mà chúng tôi nắm giữ.Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình là bảo vệ dữ liệu mà người dùng giao phó cho chúng tôi. Chúng tôi rất coi trọng các vấn đề bảo mật và nỗ lực hợp tác với cộng đồng người dùng rộng lớn, các nhà phát triển và các chuyên gia bảo mật bên ngoài để giúp cho Internet trở nên an toàn và bảo mật hơn.Chúng tôi đưa tính bảo mật và tính linh hoạt vào sản phẩm của mình ngay từ đầu. Trình quét tự động của chúng tôi sử dụng dữ liệu để bảo vệ hàng triệu người dùng mỗi ngày khỏi phần mềm độc hại, mưu đồ lừa đảo trực tuyến, gian lận và spam.BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, DỊCH VU VÀ CÁC CHÍNH SÁCH BẢO MẬT, CŨNG NHƯ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÁCH NHIỆM CỦA HOW.VN, TC VIET NAM CO.,LTD.
HOW.VN CHÚC CÁC BẠN TÌM HIỂU VỀ CÁCH LÀM MỌI VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG.

arrow_drop_up