TEDvn

6 Đăng ký theo dõi
730 Chia sẻ
51k Lượt xem media
31 Lượt Thích

Các Video hướng dẫn (730) Play tất cả

[TED Vietsub] Boaz Almog  Tương lai của vật liệu siêu dẫn 10:25

[TED Vietsub] Boaz Almog Tương lai của vật liệu siêu dẫn

Xin xem thêm trên trang: http://how.vn How.vn - Hướng dẫn làm mọi việc bằng Video

[TED Vietsub] Bobak Ferdowsi  Đổ bộ lên sao Hỏa 06:14

[TED Vietsub] Bobak Ferdowsi Đổ bộ lên sao Hỏa

[TED Vietsub] Bobak Ferdowsi Đổ bộ lên sao Hỏa

[TED Vietsub] Brad Meltzer  Viết nên câu chuyện của chính bạn 08:57

[TED Vietsub] Brad Meltzer Viết nên câu chuyện của chính bạn

Xin xem thêm trên trang: http://how.vn How.vn - Hướng dẫn làm mọi việc bằng Video

[TED Vietsub] Brené Brown  Sức mạnh của sự yếu đuối 20:16

[TED Vietsub] Brené Brown Sức mạnh của sự yếu đuối

Xin xem thêm trên trang: http://how.vn How.vn - Hướng dẫn làm mọi việc bằng Video

[TED Vietsub] Brian Dettmer  Biến sách cũ thành nghệ thuật 06:10

[TED Vietsub] Brian Dettmer Biến sách cũ thành nghệ thuật

Xin xem thêm trên trang: http://how.vn How.vn - Hướng dẫn làm mọi việc bằng Video

[TED Vietsub] Bruce Aylward  Hãy xóa bỏ bệnh bại liệt vĩnh viễn 23:09

[TED Vietsub] Bruce Aylward Hãy xóa bỏ bệnh bại liệt vĩnh viễn

Xin xem thêm trên trang: http://how.vn How.vn - Hướng dẫn làm mọi việc bằng Video


arrow_drop_up