Nhạc Lý

5 Đăng ký theo dõi
29 Chia sẻ
7.2k Lượt xem media
0 Lượt Thích

Các Video hướng dẫn (29) Play tất cả

Cách Luyện thanh và học hát cơ bản 05:09

Cách Luyện thanh và học hát cơ bản

Cách Luyện thanh và học hát cơ bản

Nhạc lý căn bản - Bài 28 01:37

Nhạc lý căn bản - Bài 28

Nhạc lý căn bản - Bài 28

Nhạc lý căn bản - Bài 27 02:36

Nhạc lý căn bản - Bài 27

Nhạc lý căn bản - Bài 27

Nhạc lý căn bản - Bài 26 01:36

Nhạc lý căn bản - Bài 26

Nhạc lý căn bản - Bài 26

Nhạc lý căn bản - Bài 25 04:09

Nhạc lý căn bản - Bài 25

Nhạc lý căn bản - Bài 25

Nhạc lý căn bản - Bài 24 02:31

Nhạc lý căn bản - Bài 24

Nhạc lý căn bản - Bài 24


arrow_drop_up