Jamy

15 Đăng ký theo dõi
14 Chia sẻ
3.2k Lượt xem media
198 Lượt Thích

Xu hướng

Bài 1 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary 13:48

Bài 1 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary

Đây là loạt video học từ vựng bằng hình hợp lý, tinh tế, năng động và được biên soạn một cách khoa học. Mỗi một Video gồm có 20 từ được biên soạn hợp lý với nhau giúp cho người học có thể nắm vững và thực hành được một cách dễ dàng. Ngoài ra, trong video sau phần học từ vựng bằng hình, chúng tôi cũng biên soạn một câu truyện trong một đoạn văn để tổng hợp những từ đã học ở trong video đó. Điều này cho phép người học có thể hiểu được các từ đã học trong một bối cảnh cụ thể mà chúng tôi đưa ra, gi

 • Jamy
 • 366 Lượt xem
Bài 14 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary 12:28

Bài 14 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary

Đây là loạt video học từ vựng bằng hình hợp lý, tinh tế, năng động và được biên soạn một cách khoa học. Mỗi một Video gồm có 20 từ được biên soạn hợp lý với nhau giúp cho người học có thể nắm vững và thực hành được một cách dễ dàng. Ngoài ra, trong video sau phần học từ vựng bằng hình, chúng tôi cũng biên soạn một câu truyện trong một đoạn văn để tổng hợp những từ đã học ở trong video đó. Điều này cho phép người học có thể hiểu được các từ đã học trong một bối cảnh cụ thể mà chúng tôi đưa ra, gi

 • Jamy
 • 362 Lượt xem

Các Video hướng dẫn (14) Play tất cả

Bài 14 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary 12:28

Bài 14 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary

Đây là loạt video học từ vựng bằng hình hợp lý, tinh tế, năng động và được biên soạn

 • Jamy
 • 362 Lượt xem
Bài 13 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary 11:52

Bài 13 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary

Đây là loạt video học từ vựng bằng hình hợp lý, tinh tế, năng động và được biên soạn

 • Jamy
 • 235 Lượt xem
Bài 12 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary 12:17

Bài 12 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary

Đây là loạt video học từ vựng bằng hình hợp lý, tinh tế, năng động và được biên soạn

 • Jamy
 • 170 Lượt xem
Bài 11 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary 11:42

Bài 11 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary

Đây là loạt video học từ vựng bằng hình hợp lý, tinh tế, năng động và được biên soạn

 • Jamy
 • 186 Lượt xem
Bài 10 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary 11:48

Bài 10 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary

Đây là loạt video học từ vựng bằng hình hợp lý, tinh tế, năng động và được biên soạn

 • Jamy
 • 200 Lượt xem
Bài 9 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary 11:08

Bài 9 - Học từ vựng tiếng Anh bằng hình - English vocabulary

Đây là loạt video học từ vựng bằng hình hợp lý, tinh tế, năng động và được biên soạn

 • Jamy
 • 228 Lượt xem

arrow_drop_up