camera

2 Chia sẻ
349 Lượt xem media
0 Lượt Thích

Các Video hướng dẫn (2) Play tất cả

Camera - Cách lấy nét khi chụp đông người 06:04

Camera - Cách lấy nét khi chụp đông người

Xem thêm trên trang: http://how.vn

Camera - Tìm hiểu Độ sâu trường ảnh & Điểm ngoại tiêu 04:55

Camera - Tìm hiểu Độ sâu trường ảnh & Điểm ngoại tiêu

Xem thêm trên trang: http://how.vn


0