Xe ô-tô

02:10

Kỹ năng lái xe xuống dốc an toàn

 • 372 Lượt xem
 • 6 năm trước
04:14

Hướng dẫn lái xe ô tô an toàn

 • 11,402 Lượt xem
 • 6 năm trước
01:01

Lái xe qua vùng ngập nước

 • 11,389 Lượt xem
 • 6 năm trước
01:43

Lưu ý khi lái xe dưới trời mưa

 • 10,838 Lượt xem
 • 6 năm trước
02:09
16:51

Hướng dẫn thi bằng lái B2

 • 11,603 Lượt xem
 • 6 năm trước
04:38
05:54

Hướng dẫn lái xe số sàn

 • 11,355 Lượt xem
 • 6 năm trước
02:47

Hướng dẫn lái xe dưới trời mưa

 • 11,140 Lượt xem
 • 6 năm trước
00:46
00:47

Những thói quen xấu khi lái xe

 • 8,432 Lượt xem
 • 6 năm trước
00:46

Dây an toàn cho xe ô tô

 • 11,197 Lượt xem
 • 6 năm trước
00:46

Nói chuyện khi lái xe

 • 11,248 Lượt xem
 • 6 năm trước
00:48

Chuyển làn xe

 • 11,492 Lượt xem
 • 6 năm trước
00:46

Lái xe khi đường đông

 • 11,389 Lượt xem
 • 6 năm trước
00:46

Kỹ thuật rẽ trái xe ô tô

 • 11,520 Lượt xem
 • 6 năm trước
00:46
00:48

Lái xe khi buồn ngủ

 • 8,152 Lượt xem
 • 6 năm trước
 
arrow_drop_up