Xe ô-tô

02:10
04:14

Hướng dẫn lái xe ô tô an toàn

 • 11,394 Lượt xem
 • 5 năm trước
01:01

Lái xe qua vùng ngập nước

 • 11,381 Lượt xem
 • 5 năm trước
01:43

Lưu ý khi lái xe dưới trời mưa

 • 10,823 Lượt xem
 • 5 năm trước
02:09
16:51

Hướng dẫn thi bằng lái B2

 • 11,579 Lượt xem
 • 5 năm trước
05:54

Hướng dẫn lái xe số sàn

 • 11,344 Lượt xem
 • 5 năm trước
02:47

Hướng dẫn lái xe dưới trời mưa

 • 11,127 Lượt xem
 • 5 năm trước
00:46
00:47

Những thói quen xấu khi lái xe

 • 8,425 Lượt xem
 • 5 năm trước
00:46

Dây an toàn cho xe ô tô

 • 11,190 Lượt xem
 • 5 năm trước
00:46

Nói chuyện khi lái xe

 • 11,242 Lượt xem
 • 5 năm trước
00:48

Chuyển làn xe

 • 11,484 Lượt xem
 • 5 năm trước
00:46

Lái xe khi đường đông

 • 11,384 Lượt xem
 • 5 năm trước
00:46

Kỹ thuật rẽ trái xe ô tô

 • 11,502 Lượt xem
 • 5 năm trước
00:48

Lái xe khi buồn ngủ

 • 8,146 Lượt xem
 • 5 năm trước
 
arrow_drop_up