Tiếng nhật

Học tiếng Nhật - Japan My Love Bài 1 05:00

Học tiếng Nhật - Japan My Love Bài 1

  • Media
  • 255 Lượt xem
  • 3 năm trước
Học tiếng Nhật - Japan My Love Bài 2 04:59

Học tiếng Nhật - Japan My Love Bài 2

  • Media
  • 179 Lượt xem
  • 3 năm trước
Học tiếng Nhật -Japan My Love Bài 3 05:00

Học tiếng Nhật -Japan My Love Bài 3

  • Media
  • 177 Lượt xem
  • 3 năm trước
Cách đọc trong tiếng Nhật về âm phụ 07:13