Tiếng hàn

[Sơ Cấp 2] Tiếng Hàn - Bài 7: Xem Tivi 21:03