Máy lạnh

Hướng dẫn kiểm tra điều hòa 09:24

Hướng dẫn kiểm tra điều hòa

  • Media
  • 93 Lượt xem
  • 3 năm trước
Thay máy nén bock điều hòa 09:01

Thay máy nén bock điều hòa

  • Media
  • 340 Lượt xem
  • 3 năm trước
Hướng dẫn lắp đặt máy điều hòa 11:29