Drum

25:33

Hướng dẫn cách làm Trống

 • 1,620 Lượt xem
 • 3 năm trước
03:04

Tự học đánh trống: điệu Slowrock

 • 1,592 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:06

Tự học đánh trống: điệu Samba

 • 1,878 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:23
02:36
02:15

Tự học đánh trống: điệu Disco 2

 • 2,445 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:58

Tự học đánh trống: điệu R&B

 • 1,224 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:15

Tự học đánh trống: điệu Fox

 • 1,421 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:46

Tự học đánh trống: điệu Hard Rock

 • 1,111 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:00

Tự học đánh trống: điệu Hiphop

 • 1,353 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:38

Tự học đánh trống: điệu Twist

 • 1,180 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:48

Tự học đánh trống: điệu Swing

 • 1,373 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:22

Tự học đánh trống: điệu Valse

 • 2,577 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:44

Tự học đánh trống: điệu Boston

 • 1,891 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:05

Tự học đánh trống: điệu Rhumba

 • 1,663 Lượt xem
 • 4 năm trước
04:05

Tự học đánh trống: điệu Cha Cha Cha

 • 14,562 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:16

Tự học đánh trống: điệu Soul

 • 2,519 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:43
 
arrow_drop_up