Drum

25:33

Hướng dẫn cách làm Trống

 • 1,631 Lượt xem
 • 3 năm trước
03:04

Tự học đánh trống: điệu Slowrock

 • 1,627 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:06

Tự học đánh trống: điệu Samba

 • 1,925 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:23
02:36
02:15

Tự học đánh trống: điệu Disco 2

 • 2,502 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:58

Tự học đánh trống: điệu R&B

 • 1,233 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:15

Tự học đánh trống: điệu Fox

 • 1,476 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:46

Tự học đánh trống: điệu Hard Rock

 • 1,153 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:00

Tự học đánh trống: điệu Hiphop

 • 1,412 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:38

Tự học đánh trống: điệu Twist

 • 1,259 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:48

Tự học đánh trống: điệu Swing

 • 1,419 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:22

Tự học đánh trống: điệu Valse

 • 2,641 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:44

Tự học đánh trống: điệu Boston

 • 1,965 Lượt xem
 • 4 năm trước
03:05

Tự học đánh trống: điệu Rhumba

 • 1,781 Lượt xem
 • 4 năm trước
04:05

Tự học đánh trống: điệu Cha Cha Cha

 • 15,023 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:16

Tự học đánh trống: điệu Soul

 • 2,678 Lượt xem
 • 4 năm trước
02:43
 
arrow_drop_up