Âm nhạc

Cách làm đàn guitar 25:14

Cách làm đàn guitar

 • Vi Phim
 • 417 Lượt xem
 • 2 năm trước
Hướng dẫn cách làm Trống 25:33

Hướng dẫn cách làm Trống

 • Vi Phim
 • 1,410 Lượt xem
 • 2 năm trước
Cách Luyện thanh và học hát cơ bản 05:09
Bão trên đỉnh núi_Ngô Tín 03:52

Bão trên đỉnh núi_Ngô Tín

 • Media
 • 193 Lượt xem
 • 4 năm trước
14:57
Playing Expressively: The Taper 08:36

Playing Expressively: The Taper

 • Media
 • 103 Lượt xem
 • 4 năm trước
Training the Taper 04:51

Training the Taper

 • Media
 • 100 Lượt xem
 • 4 năm trước
Violin Vibrato: SLOW MOTION: Dos and Don'ts 14:55

Violin Vibrato: SLOW MOTION: Dos and Don'ts

 • Media
 • 139 Lượt xem
 • 4 năm trước
Improve Tone: Help for Stiff Bow Arms 07:40

Improve Tone: Help for Stiff Bow Arms

 • Media
 • 124 Lượt xem
 • 4 năm trước
The Professional Bow Hold - Slow Motion Footage 20:16
Silent Night (Violin Fingerings Close Up) 01:01

Silent Night (Violin Fingerings Close Up)

 • Media
 • 147 Lượt xem
 • 4 năm trước
Wohlfahrt Etude op.45 no.1 Tutorial 19:06

Wohlfahrt Etude op.45 no.1 Tutorial

 • Media
 • 139 Lượt xem
 • 4 năm trước